Wat doen we

De aanleiding

De Kledingbank mag niet aan zijn succes ten onder gaan!

De kledingbank van Stichting Kledingbank Gemert-Bakel en omstreken bestaat sinds 2012. Door snelle groei moesten de vrijwilligers de kledingbank al drie keer verhuizen naar een pand met meer ruimte. Bij de vierde verhuizing begon een aantal sociale partners te vrezen dat wéér verhuizen de Kledingbank de das zou omdoen. Dat mocht niet gebeuren, want inmiddels maken ruim 550 gezinnen uit Gemert en omgeving gebruik van de Kledingbank. Tijd voor actie!

Bestuursleden van Stichting Kledingbank Gemert e.o. en Stichting Leergeld Gemert e.o. richtten in samenwerking met twee Gemertse burgers in 2019 Stichting Locals4Locals op.

Doelstelling “door hergebruik, reparatie en recycling blijvend hulp bieden aan inwoners van Gemert-Bakel die het niet breed hebben”.

Speerpunt 1: Een eigen pand realiseren en beschikbaar stellen voor sociale activiteiten.

Speerpunt 2: Zelf kleding inzamelen als verdienmodel.

Met ingang van 2021 gunde de gemeente Gemert-Bakel het alleenrecht tot inzameling van kleding, schoeisel en dergelijke aan Locals4Locals.

Locals4Locals biedt sociale stichtingen onderdak.

Kort en goed: Je kunt ons zien als een beheerstichting.

We zijn faciliterend naar andere stichtingen met een sociaal karakter die in Gemert-Bakel actief zijn voor medemensen in de samenleving die het moeilijk hebben. Zij kunnen er vaak niets aan doen dat ze in die omstandigheden terecht zijn gekomen. Lokale hulpstichtingen zijn hun vangnet en dus hartstikke belangrijk!

Locals4Locals stelt aan deze stichtingen bedrijfsruimte beschikbaar in ons sociaal bedrijfspand

‘Vindt ’t Hier’, gelegen aan de Molenrand 9, 5421 VZ Gemert.

Locals4Locals bemoeit zich niet inhoudelijk met het reilen en zeilen van deze stichtingen of met andere mogelijke gebruikers van het sociaal bedrijfspand. Zij zijn en blijven zelfstandig.

Zo is Locals4Locals er voor alle inwoners van Gemert-Bakel die het moeilijk hebben.

Armoedebestrijding via duurzaamheid

Duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis van ons verdienmodel door lokaal hergebruik van goederen en materialen te stimuleren. Hiermee leveren wij een actieve bijdrage aan het behalen van de ‘Global Goals’. Tevens genereren wij inkomsten voor huur en nutslasten van ons bedrijfspand. We willen immers niet aankloppen bij de gemeente voor subsidie.

In plaats daarvan houden we onze eigen broek op door het grootste deel van de opbrengst uit de kledingbakken te gebruiken om huur, nutslasten en onderhoud van ons sociaal bedrijfsgebouw ‘Vind ’t Hier’ te betalen.

Verspreid over alle dorpen binnen de gemeente Gemert-Bakel staan nu ruim dertig grote, gele,  goed herkenbare kledingbakken voor de inzameling van kleding en schoenen.