Inzameling kleding.

Geschikte ingezamelde kleding en schoenen zijn bestemd voor de Kledingbank. Stichting Kledingbank Gemert e.o. is intussen blijvend gevestigd in ons sociaal bedrijfspand ‘Vind ’t Hier’. De rest van de kleding verkopen we aan bedrijven in de regio die actief zijn op de circulaire markt.

Wekelijks worden de kledingbakken via twee ophaalrondes leeggehaald. Hiermee voorkomen we dat kleding buiten de bakken wordt achtergelaten en de omgeving verrommelt. Indien nodig legen we drukke locaties tussendoor.

In 2021, het eerste jaar van onze inzamelactiviteiten, zijn in totaal 248.206 kg ingezameld!

Hiervan aan kleding en schoenen: 223.631 kg. en dat is per inwoner ruim 7 kg. Een mooie opbrengst! Wij zijn blij dat de inwoners van de gemeente Gemert-Bakel ons deze kleding gunnen!

Jammer genoeg gebruiken meerdere inwoners onze kledingbakken ook als vuilstortplaats. In totaal werd 24.575 kg afval in onze bakken gestort! Wij moeten dit afval tegen hoge verwerkingskosten afvoeren naar een afvalverwerker. In 2021 kwam dat neer op een bedrag van bijna € 6.500. Dat kost ons veel tijd en ook geld dat we liever besteden aan onze doelstellingen.

Klik hier voor de inzamel locaties