Flink draagvlak!

Gelukkig ontmoet Locals4Locals veel goodwill bij de gemeente Gemert-Bakel. We hebben een goede samenwerking met afvalverwerker Blink. En een aantal lokale ondernemers staat belangeloos voor ons klaar telkens als we een beroep op hen doen. Daarnaast werken wij samen met Zorgcoöperatie Gemert. En met de dorpsondersteuners, niet te vergeten!

We hebben een flink draagvlak. Dat is fantastisch en helpt ons enorm. We zijn hen daar heel dankbaar voor!