GAIA | Retourlogistiek

Welkom bij Locals4Locals

Wij worden de nieuwe ondersteunende organisatie van Stichting Leergeld Gemert-Bakel eo,  Stichting Kledingbank Gemert-Bakel eo en veel andere nieuwe lokale initiatieven. Wij druk bezig met het opstarten van de organisatie.

Door lokale inzameling worden lokale gezinnen en kinderen geholpen.    
Met maximale inzet en betrokkenheid gaan wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van nieuwe grondstoffen met de inzet van lokale (sociale) vrijwilligers en (sociale) werkgelegenheid. Hiermee willen wij kinderen en gezinnen ondersteunen die het financieel moeilijk hebben.

Wie gaan wij betrekken bij Locals4Locals?
Inwoners in de gemeenten met een beperking, burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt en hulpbehoevende inwoners (kinderen, gezinnen en ouderen) staan centraal, inclusief het daarbij betrekken van andere lokale organisaties.

Waarom is hergebruik belangrijk?
Duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis om lokaal hergebruik van materialen en goederen te stimuleren met als uiteindelijke doel de inzet van primaire grondstoffen te reduceren. Ons doel is om een actieve bijdrage te leveren aan het behalen van de Global Goals.

Wie helpen wij hiermee?
Het streven is om met lokale initiatieven zorg te dragen voor voldoende inkomsten om daarmee de hulpverlening aan kwetsbare minima door de betrokken instellingen en organisaties (mede)te financieren.

DOELSTELLING